HA PHAM

HA PHAM THI

Year of birth: 1980

Degree: Doctor

Speciality: Linguistics and Literature

Teaching at: Hanoi National University of Education

FOREIGN LANGUAGE

English

SKILL

Energetic, friendly, enthusiastic, out-going and talented, being active, creative in teaching situations, having ability to connect students together, having ability to create a lively, comfortanle and cohesive class; having ability to leave a nice impression for foreign students about Vietnamese

LECTURING EXPERIENCE

Lecture students from various foreign countries: United State, Korea, China, Japan, Taiwan, Thailand, Germany, Czech, Laos, Cambodia.etc.

Lecture students from various foreign countries: United State, Korea, China, Japan, Taiwan, Thailand, Germany, Czech, Laos, Cambodia.etc.

2002: Bachelor of Art, Major Literature, HNUE.

2004: Master of Art, Major Literature, HNUE.

2008: Bachelor of Art, Major English Study, ULIS, VNU, Hanoi.

2013: Complete doctor thesis major language theoretic, GASS

2002 – 2005: work at language course, HNUE..

2005 to present: lecturer at Vietnamese Study course, HNUE

2015 to present: Visiting leturer, HUBT. HBT

PARTICITED 6 TOPIC, PROJECT

 1. “Tiếng Việt cho người nước ngoài” ” (Level A), Project Coursware, World Bank &HNUE, 2005 – 2007. (participated).
 2. “Xây dựng đề cương bài giảng tiếng Việt cho người nước ngoài trên cơ sở khảo sát một số giáo trình hiện có ở Hà Nội”, Scientific research projects of University 2008 – 2009.
 3. “Lỗi ngữ pháp của người nước ngoài khi học tiếng Việt và cách khắc phục” Scientific research projects of University 2008 – 2009.
 4. “Bước đầu xây dựng chuẩn văn hóa học đường ở bậc THPT trong bối cảnh hiện nay”, Scientific research projects of Ministry 2008 – 2010.(Participated).
 5. “Nghiên cứu nội dung và chương trình giảng dạy ngành Đất nước học tại Mỹ”, thesis of project Trig 2 – Hanoi National University of Education 2008–2011. (Participated)..
 6. “Đặc điểm ngôn ngữ giới trong giao tiếp tiếng Việt hiện nay qua hành vi khen”, University thesis 2011 – 2012, ĐHSPHN.

PUBLISH 2 SYLLABUS

 1. “Giáo trình Tiếng Việt dành cho lưu học sinh Campuchia, Lào” (quyển 1, 2,3) – Huu Nghi 80 school, Son Tay, Hanoi (Paticipated).
 2. “Giáo trình Tiếng Việt” (dành cho lưu học sinh ngành Khoa học xã hội),Đỗ Việt Hùng chủ biên, Publisher Hanoi National University of Education, 2015, (Participated).

BEING POSTED 11 ARTICLES IN SCIENTIFIC MAGAZINE

 1. Câu hỏi trong thơ trữ tình, Language Magazine, Vol.10.2002, page 59-67. (co-authoring).
 2. Đại từ nghi vấn “Ai” với việc biểu thị hành vi hỏi trong ca dao tỏ tình của người Việt, Science Magazine, No 2.2008, Hanoi National University of Education, page 53-59.
 3. Đã, đang, sẽ với ý nghĩa chỉ thời gian có phải là sản phẩm của tiếp xúc ngôn ngữ? Young Linguistics Learners’ yearbook in 2008. (co-authoring).
 4. Thử thiết kế bộ giáo trình dạy tiếng Việt mới cho người nước ngoài, Language Magazine 12/2009, page 55-56. (co-authoring).
 5. Một số vấn đề về hành vi khen và giới, vol 1+2/2011, page 43-47.
 6. Tiếp nhận lời khen của những người nổi tiếng qua hình thức giao lưu trực tuyến từ góc độ giới, Language Magazine vol 5/2012, page 66-76.
 7. Yếu tố giới trong lời khen tại các chương trình giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, Language & Life Magazine, vol 1+2/2013, page 77-84.
 8. Chiến lược giao tiếp xưng hô trong giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ với nghệ sĩ từ góc độ giới (qua hành vi khen và hồi đáp khen), Language & Life Magazine, vol 10/2013, page 10-15.
 9. Đặc điểm nội dung khen về hình thức bên ngoài của con người từ góc độ giới, Language&Life Magazine, vol 11/2015, page 69 – 76.
 10. Kỉ yếu hội thảo quốc gia Nữ quyền – khoa Việt Nam học – ĐHSPHN “Đặc trưng trong giao tiếp ngôn ngữ của nữ giới Việt Nam qua hành vi khen” (page 386-391) Vol 10/2015, Hanoi National University of Education.
 11. Hiểu thêm về nhóm từ chỉ đơn vị tính toán, đo lường không chính xác (được ước lượng bằng tay) trong tiếng Việt, Language&Life Magazine, vol 4/2016 (page 9-15).
Cô Hà Phạm giảng dạy sinh viên Hàn Quốc - iVina Edu

Miss Ha was teaching Korean students

Miss Ha and students

Học viên của thầy Tuấn Anh

Miss Ha and colleagues at Vietnam Scientific School, Hanoi National University of Education

Call Me!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon