Giảng viên

Giảng viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Giảng viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại iVina là những giáo viên được tuyển chọn kỹ tại các trường đại học có bề dày đào tạo về ngôn ngữ như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội….

Kiến thức chuyên sâu, sự tận tình và phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên – Đó là những gì các bạn có thể cảm nhận về đội ngũ giáo viên của chúng tôi khi đến với iVina.

HÀ PHẠM

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
Nơi công tác: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

HẰNG TRƯƠNG

Trình độ: TIẾN SĨ
Chuyên ngành: KINH TẾ
Nơi công tác: HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ VŨ

Trình độ: THẠC SĨ
Chuyên ngành: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
Nơi công tác: ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

HƯƠNG ĐỖ

Trình độ: TIẾN SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

DIỄN PHẠM

Trình độ: THẠC SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác; ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

DIỆP NGUYỄN

Trình độ; THẠC SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC – HÀ NỘI

NGA ĐỖ

Trình độ: TIẾN SĨ
Chuyên ngành: NGỮ VĂN
Nơi công tác: VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

HẠNH TRẦN

Trình độ; THẠC SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

MIỀN NGUYỄN

Trình độ; THẠC SĨ
Chuyên ngành:
Nơi công tác: ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

NHUNG TRẦN

Trình độ: THẠC SĨ
Chuyên ngành: VIỆT NAM HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ANH ĐÀO

Trình độ: CHUYÊN GIA
Chuyên ngành: VIỆT NAM HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

TRANG LÊ

Trình độ: CHUYÊN GIA
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.

TUYÊN LÊ

Trình độ: CHUYÊN GIA
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TUYẾT ĐINH

Trình độ: CHUYÊN GIA
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC.
Nơi công tác: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

HƯNG LÊ

Trình độ; THẠC SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

LÊ NGUYỄN

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
Nơi công tác: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ÁNH PHẠM

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành: VĂN HỌC
Nơi công tác: VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

PHƯỢNG LÊ

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

HUỆ NGUYỄN

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ

HÙNG NGUYỄN

Trình độ; TIẾN SĨ
Chuyên ngành:
Nơi công tác: ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

DUNG DƯƠNG

Trình độ; THẠC SĨ
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

BÌNH BÙI

Trình độ; NGHIÊN CỨU SINH
Chuyên ngành:
Nơi công tác: VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

HẰNG PHẠM

Trình độ: CHUYÊN GIA
Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC
Nơi công tác: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.