Lớp học tiếng Việt cho người nước ngoài

Học phí ưu đãi, thấp hơn khi theo lịch của iVina

Được học với các giảng viên cao cấp mà không bị tính thêm phí

Có môi trường để thực hành giao tiếp với nhiều người Việt

Số lượng học viên mỗi lớp: 2 – 7 học viên

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: 18h00  – 19h30, Thứ 3,5

Học phí: 6.000.000đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Bắt đầu học để giao tiếp

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: 18h00  – 19h30, Thứ 4,6

Học phí: 6.000.000đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Học viên trình độ trung cấp

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: 17h30  – 19h00, Thứ 2,5

Học phí: 6.000.000đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Trẻ em 7-12 tuổi

TIẾNG VIỆT SƠ CẤP

Thời lượng: 45 buổi

Lịch học: 17h30  – 19h30, Thứ 3,5,7

Học phí: 18.000.000đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Học để thi lấy chứng chỉ A

TIẾNG VIỆT TRUNG CẤP

Thời lượng: 45 buổi

Lịch học: 17h30  – 19h30, Thứ 2,4,6

Học phí: 18.000.000đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Học để thi lấy chứng chỉ B

TIẾNG VIỆT ĐẶC BIỆT

Thời lượng:  Không giới hạn

Lịch học: 15h00  – 17h00, Thứ 7

Học phí: 0đ

Địa điểm: Trụ sở iVina

Đối tượng: Tất cả mọi lứa tuổi

GỌI NGAY ĐỂ ĐĂNG KÝ

0911.177.988