Tiếp theo bài “Những lỗi phát âm phụ âm đầu thường gặp của người nước ngoài học tiếng Việt” thì ở bài này iVina xin chỉ ra một số lỗi phát âm nguyên âm mà người nước ngoài thường gặp khi học tiếng Việt.

1. Về cách phát âm các nguyên âm tròn môi

Các học viên Nhật, Hàn, nhất là các học viên nói tiếng Anh, thường không phát âm chính xác các nguyên âm tròn môi. Họ thường phát âm /u/ thành / ɯ / và ngược lại (u ↔ ư); /uo/ ↔/ɯɤ/ (uô ↔ ươ). Ví dụ: mùa thu → mừa thu, thứ tư → thú tu, trường  → truồng, cửu → của, cười → cuồi; …Có thể trong các ngôn ngữ này các âm tròn môi không thật sự tròn môi như ở tiếng Việt; hơn nữa, cũng không có nguyên âm đôi như ở tiếng Việt.

2.  Về cách phát âm các nguyên âm không tròn môi

Các học viên nói tiếng Pháp và Nhật thường lẫn lộn hai nguyên âm dòng trước có độ mở hơi hẹp /e/ (ê) và độ mở hơi mở / Ɛ/ (e); ví dụ: quên ↔ quen; đêm ↔ đem; … Có lẽ các ngôn ngữ này không coi trọng sự phân biệt hai độ mở này trong việc phân biệt nghĩa và nhận diện từ như tiếng Việt.

Nguồn tham khảo: “Cách dạy phát âm tiếng Việt cho học viên nước ngoài” – NXB ĐH SP TPHCM – PGS. TS Nguyễn Thị Hai

Trả lời

Call Me!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon