Người nước ngoài khi học tiếng Việt sẽ gặp không ít khó khăn trong việc phát âm. Sau đây iVina xin chỉ ra một số lỗi phát âm phụ âm mà người nước ngoài thường gặp khi học tiếng Việt.

1. Đối với người nước ngoài nói tiếng Anh

Những người nước ngoài nói tiếng Anh thường phát âm không chính xác phụ âm /t’/ (/ th /) được viết bằng chữ cái kép th, phụ âm /t/ được viết bằng chữ cái t. Ví dụ họ phát âm thứ tư thành thứ thư. Sở dĩ như vậy vì hai âm âm này của tiếng Việt đều là âm đầu lưỡi – lợi, còn trong tiếng Anh âm /t/ không hoàn toàn là âm đầu lưỡi – lợi như tiếng Việt. Nhưng âm / θ / hơi gần với âm / th / của tiếng Việt. Nhưng âm / θ / là âm sút giữa răng trên và răng dưới chứ không phải là âm tắc, vô thanh, bật hơi, đầu lưỡi – lợi như âm / th / của tiếng Việt. Có lẽ vì vậy mà những học viên này phát âm không chính xác âm / th / và hay hầm lẫn / th / với /t/ của tiếng Việt.

Ba phụ âm đầu /n/, /ր/, /ŋ/

Các học viên nói tiếng Anh cũng thường phát âm lẫn lộn ba phụ âm đầu /n/, /ր/, /ŋ/. Ví dụ, họ phát âm ngày thành nhày, này thành nhày, … Tiếng Anh có phụ âm /ŋ/ , nhưng thường ở vị trí cuối âm thiết. Do vậy, những học viên này không quen với cách phát âm /ŋ/ khởi đầu âm tiết.

Các phụ âm /k/, /χ/, /ɣ/

Các học viên này cũng hay phát âm lẫn lộn các phụ âm /k/, /χ/, /ɣ/. Nguyên nhân của hiện tượng này có lẽ do /k//ɣ/ trong tiếng Anh được phát âm sâu hơn /k//ɣ/ trong tiếng Việt. Hai âm này của tiếng Việt, theo cách phát âm toàn dân, là các âm mặt lưỡi sau – ngạc mềm chữ không phải là những âm sâu trong gốc lưỡi. Thêm vào đó, trong tiếng Anh không có âm /χ/ như của tiếng Việt.

2. Đối với những người nước ngoài nói các thứ tiếng khác

Các học viên người Trung Quốc phát âm lẫn lộn các âm /t/ với /d/. Có lẽ do tiếng Trung không có phụ âm /d/. Các học viên nói tiếng Lào, tiếng Hàn đôi khi cũng có hiện tượng lẫn lộn này. Riêng học viên nói tiếng Hàn thường lẫn lộn cách phát âm /b/ với /v/; /ʐ/ với /l/. Sở dĩ như vậy vì trong cách phát âm, người Hàn không coi sự phân biệt /b/ với /v/ cũng như /ʐ/ với /l/ là cần yếu để phân biệt nghĩa và nhận diện từ, nghĩa là những sự phân biệt như vậy không có giá trị âm vị học. Các học viên nói tiếng Nga phát âm /ʐ/ thành âm /R/, nghĩa là rung rất mạnh. Vì trong tiếng Nga, đây là một âm rung mạnh còn trong tiếng Việt là một âm xát hữu thanh đầu lưỡi cong.

Nguồn tham khảo: “Cách dạy phát âm tiếng Việt cho học viên nước ngoài” – NXB ĐH SP TPHCM – PGS. TS Nguyễn Thị Hai

Trả lời

Call Me!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon