HẠNH TRẦN

TRẦN DIỄM HẠNH

Năm Sinh: 1982

Trình độ: Thạc sĩ 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: THPT chuyên Hùng Vương

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

KỸ NĂNG

Tin học văn phòng

Imind Map 9.1

Là người nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ, chủ động, sáng tạo trong các tình huống dạy học, có khả năng kết nối với sinh viên

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2004: Cử nhân sư phạm ngữ văn

2015: Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Từ 12/2015 – 2019: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Giáo viên thỉnh giảng tiếng Việt khoa Việt Nam học, ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2014.

Giáo viên thỉnh giảng tiếng Việt cho Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế  (tầng 7, nhà K) ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2015.

Giáo viên thỉnh giảng khoa Tiếng Việt, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (Từ tháng 3 – tháng 6/ 2016)

Giáo viên thỉnh giảng Khoa Việt Nam học, ĐH Hà Nội (tháng 10 – tháng 12/2016)

Cô Hạnh tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô Hạnh tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô Hạnh và đồng nghiệp

Cô Hạnh và đồng nghiệp