NGA ĐỖ

ĐỖ THỊ THANH NGA

Năm Sinh: 1980

Trình độ: Tiến sĩ 

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Nơi công tác: Viện Văn học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

KỸ NĂNG

Là người nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ, chủ động, sáng tạo trong các tình huống dạy học, có khả năng kết nối với sinh viên, biết cách tạo dựng một lớp học sôi động, thoải mái và gắn kết; là người biết để lại những ấn tượng đẹp đối với các học viên nước ngoài về người Việt Nam.

Có kinh nghiệm giảng dạy nhiều đối tượng học viên ở nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ: từ học sinh phổ thông đến sinh viên Đại học, học sinh Việt Nam đến sinh viên nước ngoài …

Là thành viên chủ chốt của:

01 công trình nghiên cứu cấp Quốc gia đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

05 công trình khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu đạt từ loại Khá trở lên.

Chủ nhiệm 03 công trình cấp Viện đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.