HANG TRUONG

TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

Năm Sinh: 1959

Trình độ: Tiến sĩ 

Chuyên ngành: Kinh tế

Nơi công tác: Học viện Quản lý giáo dục

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Nga

KỸ NĂNG

Là người nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ, chủ động, sáng tạo trong các tình huống dạy học, có khả năng kết nối với sinh viên, biết cách tạo dựng một lớp học sôi động, thoải mái và gắn kết; là người biết để lại những ấn tượng đẹp đối với các học viên nước ngoài về người Việt Nam.

KINH NGHIỆM DẠY TIẾNG VIỆT

Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho nhiều năm cho nhiều đối tượng đến từ các quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Lào…với nhiều trình độ từ cơ bản, trung cấp, cao cấp và đặc biêt là tham gia giảng dạy tiếng Việt chuyên ngành kinh tế.

Năm 1982 – 1987: Nghiên cứu viên tại ban kinh tế, viện Khoa học xã hội, thuộc Ủy ban KHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1982 – 1987: Nghiên cứu viên tại ban kinh tế, viện Khoa học xã hội, thuộc Ủy ban KHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1982 – 1987: Nghiên cứu viên tại ban kinh tế, viện Khoa học xã hội, thuộc Ủy ban KHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1982 – 1987: Nghiên cứu viên tại ban kinh tế, viện Khoa học xã hội, thuộc Ủy ban KHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1997: Giảng viên thỉnh giảng tại khoa Kinh tế quốc tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

6/2000 – 1/2001: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Con người – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

6/2000 – 1/2001: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Con người – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Từ 2006 đến nay: Nghiên cứu viên tại Trung tâm triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam, Đại học Temple, Pensylvania, Mỹ.

Từ 2006 đến nay: Nghiên cứu viên tại Trung tâm triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam, Đại học Temple, Pensylvania, Mỹ.

Từ 2001 đến nay: Hội viên Chị hội Giáo dục đạo đức và Nhân văn, Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam.

11/2012 đến nay: Thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Biến đổi khí hâu và Giảm thiểu rủi ro thảm họa, Học viên Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

XUẤT BẢN 6 CUỐN SÁCH GIÁO TRÌNH

 1. “Giáo trình Kinh tế học giáo dục”, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014. (Đồng tác giả).
 2. “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo”, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014. (Thành viên nhóm tác giả)
 3. “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí trường Trung học phổ thông”, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014. (Thành viên nhóm tác giả)
 4. “Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở vùng khó khăn”, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2013. (Thành viên nhóm tác giả)
 5. “Hỏi đáp về quản lý trường phổ thông”, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2013. (Thành viên nhóm tác giả)
 6. “Nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững” (Sách tham khảo), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2005. (Thành viên nhóm tác giả).

XUẤT BẢN 4 CUỐN SÁCH CHUYÊN KHẢO

 1. “Chỉ số phát triển kinh tế trong HDI – cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. (Đồng chủ biên)
 2. “Chỉ số tuổi thọ trong HDI – một số vấn đề thực tiễn Việt Nam”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2005. (Đồng chủ biên)
 3. “Chỉ số tuổi thọ trong HDI – một số vấn đề thực tiễn Việt Nam”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2005. (Đồng chủ biên)
 4. “Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. (Thành viên nhóm tác giả).

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

 1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 01
 2. Số bài đăng trên các tạp chí trong nước: 61
 3. Số báo cáo tham gia hội nghị khoa học quốc tế: 05
 4. Số báo cáo tham gia hội nghị khoa học trong nước: 22
Cô Hằng tại tọa đàm khoa học

Cô Hằng tại tọa đàm khoa học

Cô Hằng tại hội thảo Khoa học Quốc tế

Cô Hằng tại hội thảo Khoa học Quốc tế

Cô Hằng đang dạy học viên

Cô Hằng đang dạy học viên

Cô Hằng tham dự hội thảo Khoa học Quốc tế

Cô Hằng tham dự hội thảo Khoa học Quốc tế

Call Me!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon